JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2018. 06. 29.

Jánkmajtis község önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00622 számú projekt

Jánkmajtis Község Önkormányzata a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretében meghirdetett „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati felhívás keretében 6 millió Ft összegű támogatást nyert. A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00622 azonosítószámú „Jánkmajtis község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” projekt támogatja a 257/2016 (VIII.31.) ASP Kormányrendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtását az Önkormányzat számára.

  • a kedvezményezett neve: Jánkmajtis Község Önkormányzata
  • a projekt címe: JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA
  • a szerződött támogatás összege: 6.000.000,- Ft
  • a támogatás mértéke (%-ban): 100
  • a projekt tartalmának bemutatása: A Jánkmajtisi Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó Jánkmajtis község Önkormányzata, mint a Közös Önkormányzati Hivatal székhelye szerinti Önkormányzat a pályázó. A további tag önkormányzatok Csegöld és Darnó községek Önkormányzatai. A működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása tevékenységet belső, önkormányzati dolgozók végezték el. Az Eszközbeszerzést, Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja, Tesztelés, élesítés, Projektmenedzsment, Kötelező tájékoztatás, Nyilvánosság tevékenységeket külső tanácsadó cég látta el.
  • a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2018.06.30.
  • projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00622

A projekt keretében az alábbi önkormányzati ASP rendszer szakrendszereihez történik meg a csatlakozás: iratkezelő rendszer, önkormányzati települési portál rendszer, elektronikus ügyintézési portál rendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, ipar-és kereskedelmi rendszer, hagyatéki leltár rendszer.

Az elnyert támogatás az ASP rendszer működtetéséhez szükséges eszközök beszerzésére, a munkatársak képzésen való részvételére és egyéb szakmai tevékenységek megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségeire használható fel. A szakmai tevékenységek keretén belül megtörténik az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja, az önkormányzatok elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítása, működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, tesztelés, élesítés.

A támogatás maximális értéke az összes elszámolható költség 100 %-a. Az elnyert összeg 6.000.000,- Ft, amelyből eszközbeszerzésre 3.300.000,- Ft, egyéb szakmai költségekre 2.700.000,- Ft fordítható.

Jánkmajtis Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” megnevezésű KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00622 azonosítószámú projekt 2017.01.01.- 2018.06.30. között kerül megvalósításra.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valóul meg.

További információ a jankmajtisph@freemail.hu e-mail címen kérhető.